Att leva och bo med nya klimatförutsättningar hero

Att leva och bo med nya klimatförutsättningar - hur ställer vi om?

Välkommen till ett livesänt samtal i tre delar under ForskarFredag den 24 september. Dagens klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar, vilket blivit ännu tydligare efter sommarens extrema väderhändelser och slutsatserna i FN:s klimatpanel färska rapport. Svårigheterna är många och stora, men det är även vår anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom. De val vi gör idag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan fortfarande påverka vår framtid!
Reklamposter för evenemanget
Vetenskap och allmänhet
Publicerad
2021-09-22
Dela artikel:

Samtalet tar upp frågor som:

  • Vad innebär klimatförändringarna och varför är de dåliga för oss? 
  • Hur kan forskningen om att leva i rymden användas för att anpassa oss till ett nytt klimat här på jorden?
  • Hur vi gör våra boenden mer klimatsmarta?
  • Hur vi löser matförsörjningen när jorden blir svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar? 

Samt kanske de viktigaste frågorna av alla: Vad kan vi själva göra för att bidra, och hur ställer vi om till en hållbar framtid? 

I samtalen möter vi framstående forskare från SMHIChalmers Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Vi lär oss om hur forskarna arbetar och hur man framställer vetenskaplig kunskap. Vi tar även del av hur man jobbar aktivt ute i landet med att ställa om för en hållbar framtid.

Samtalen ger oss möjlighet att förstå allvaret i situationen, men också få hopp inför framtiden. Ta med er nyfikenhet och lär er mer under ForskarFredag den 24 september.

Tid

Fredag den 24 september 2021, kl. 10-12.

Plats

Online. Sänds från Visualiseringscenter C i Norrköping.

Läs mer och anmäl dig här

Arrangörer för samtalen är:

Rymdstyrelsen

SMHI

Visualiseringscenter C

Vetenskap & Allmänhet

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen