Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Nya observationer kan ge svar på hur månar bildas

Astronomer har observerat ett tidigt bildande av en måne runt en exoplanet för första gången. Forskarna tror att de nya observationerna kan leda oss närmare svaret på hur månar och planeter bildas.
Bild av hur en måne bildas vid en exoplanet
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Benisty et al.
Bilden är tagen med Alma-teleskopet och visar den månbildande skivan som omger exoplaneten PDS 70c.
Publicerad
2021-08-20
Dela artikel:

Genom observationer med teleskopet Alma (Atacama Large Millimeter/submillimetre Array) har en så kallad protoplanetär skiva observerats runt exoplaneten PDS 70c. Forskarna tror att upptäckten kan ge insikt i hur en ung måne bildas.

Upptäckten gjordes i ett skivformat område runt exoplaneten PDS 70c, som är en av två stora planeter som kretsar runt en stjärna 400 ljusår bort.

Astronomerna hade redan tidigare hittat tecken på en ”månbildande skiva” runt PDS 70c, men eftersom de inte tydligt kunnat skilja skivan från dess omgivande miljö har de inte kunnat bekräfta upptäckten, förrän nu.

– Vårt arbete presenterar en tydlig upptäckt av en skiva där månar kan bildas. Våra Alma-observationer erhölls med en sådan upplösning att vi tydligt kunde identifiera att skivan befinner sig i anslutning till planeten och vi kan även avgränsa dess storlek för första gången, säger Myriam Benisty, forskare vid Universitetet i Grenoble och Chile, som lett forskningen.

När gas och damm i en protoplanetär skiva runt en mycket ung stjärna kolliderar kan det enligt forskarnas teori leda till att en måne föds. Men detaljerna i hur processen går till är fortfarande okända.

– Kort sagt, är det fortfarande oklart när, var och hur planeter och månar bildas, säger forskaren Stefano Facchini, som också varit involverad i upptäckten.

Det har tidigare funnits flera teorier om hur vår egen måne bildades för cirka 4,5 miljarder år sedan. En av teorierna är att månen bildades under en våldsam kollision mellan den tidiga jorden och den forna planeten Theia.

Forskarna tror att planeten Theia var lika stor som Mars och att månen är en restdel av det som blev kvar av Theia från kollisionen. Men några definitiva bevis på att det verkligen var så det gick till har ännu inte presenterats.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen