Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Så viktiga är satelliter för livet på jorden

Vad skulle hända om alla satelliter som kretsar kring jorden slutade fungera? Kort sagt, viktiga samhällsfunktioner skulle slås ut och resultera i en global kris.
Satelliter som kretsar runt jorden.
German Space Agency at DLR
Satelliter som kretsar kring jorden är helt avgörande för människans moderna liv.
Publicerad
2021-06-22
Dela artikel:

Att det moderna livet inte skulle kunna fortgå som vanligt utan satelliter, det för den tyska rymdorganisationen DLR i bevis genom en ny video som tagits fram på uppdrag av den tyska regeringen. Syftet är att att motivera landets stora satsningar på rymden och visa varför investeringarna är viktiga.

- Satelliter har länge varit en integrerad del av vårt dagliga liv. De tjänster som tillhandahålls av satelliter är oumbärliga för mobiliteten på land, till sjöss och i luften, för alla kraft- och kommunikationsnät, för de internationella systemen som används för finansiella transaktioner, globala väderprognoser och för energiövergången. Om satelliterna skulle sluta fungera skulle vår moderna värld flyttas tillbaka årtionden på bara några sekunder, säger Walther Pelzer, chef för den tyska rymdorganisationen vid DLR, i ett uttalande.

Tyskland avsätter cirka 1,2 miljarder euro per år i den nationella rymdstrategin. Filmen som tagits fram på uppdrag av Tysklands regering förklarar varför budgetsatsningarna är viktiga, och den målar minst sagt upp en dystopisk bild av hur världen skulle se ut om satelliterna inte fungerade. 

Navigagtionssatelliter är viktiga källor för tidsangivelser och används i en rad olika samhällsfunktioner. Om satelliterna i det europeiska Galileo-systemet skulle sluta fungera riskerar vi att förlora de mycket exakta tidssangivelser som de tillhandahåller. Finansiella transaktioner skulle då inte kunna genomföras vilket i sin tur skulle resultera i att människor inte kan ta ut pengar från bankomater och börshandeln skulle stanna upp. Slutresultatet skulle bli en global finansiell kollaps.

Dessutom skulle elförsörjningen avbrytas eftersom alla kraftnät är beroende av samma tidssignaler med hög precision. Mark- och vattentransporter skulle försämras avsevärt och lufttransporter skulle vara helt omöjliga.

Om även kommunikationssatelliterna runt jorden slutade fungera skulle våra mobilnät drabbas av allvarliga avbrott och live-tv-sändningar skulle inte längre vara möjliga. I framtiden kommer även internetkommunikationen levereras av satelliter i större utsträvkning, däribland det nya 5G-nätet.

Om det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus satelliter slutade fungera tillsammans med Meteosats vädersatelliter skulle vi inte längre ha tillgång till väderprognoser. Det skulle även stoppa leveransen av viktig klimat- och miljödata, vilket skulle få allvarliga konsekvensker för flera sektorer som är beroende av pålitlig väder- och miljöinformation. 

Utan jordobservationssatelliter skulle vi även förlora den globala informationen om jordens aktuella klimattillstånd, särskilt när det gäller växthusgaser som ozon. 

Vi skulle också gå miste om den livsviktiga information som krävs för att få en snabb och tillförlitlig bild av nödsituationer för hjälparbetare, till exempel vid naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar och skogsbränder.

Se filmen här:

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen