Bloggen - Astronomi

Asteroider kan vara mer porösa än man tidigare trott

Genom att studera prover från asteroiden Ryugu har forskare vid Luleå tekniska universitet funnit en blandning av material med olika porositet. Resultatet kan bidra till framtida tekniska lösningar för att avleda asteroider från jorden.
Asteroiden Ryugu
JAXA
Asteroiden Ryugu sett från den japanska satelliten Hayabusa2
´
Publicerad
2021-06-04
Dela artikel:

I det japanska projektet Hayabusa2 har forskarna fört tillbaka prover från asteroiden Ryugu till jorden. Proverna visar att asteroiden är mer porös än vad man tidigare trott.

– Vi tror att Ryugu innehåller en blandning av material med olika porositet, vilket innebär att materialen har sitt ursprung på olika platser, möjligen i olika delar av en större planetkropp. Planetkroppen har förstörts av en sammanstötning och spillrorna bildade asteroiden Ryugu, säger Axel Hagermann, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Med hjälp av värmekameror har forskarna även kunnat undersöka asteroiden i rymden. Då visade mätningarna att porositeten inte överensstämde med de meteoriter som hittills kopplats ihop med samma typ av asteroid. Observationerna tyder på att Ryugu har en variation i porositet vilket innebär att materialen har upplevt olika temperaturer och tryck.

– Vi tror att Ryugu innehåller en blandning av material med olika porositet, vilket innebär att materialen har sitt ursprung på olika platser, möjligen i olika delar av en större planetkropp. Planetkroppen har förstörts av en sammanstötning och spillrorna bildade asteroiden Ryugu. Även om asteroider, eller åtminstone den här asteroiden, kan se kemiskt homogena ut är de snarare högar av spillror med skräp från olika platser, säger Axel Hagermann.

Asteroider är betydelsefulla för utforskandet av rymden och är dessutom vanliga och relativ enkla att nå. De fungerar som effektiva tidskapslar och kan berätta om jordens tidigare historia. Ofta består de av bergfragment i olika storlekar som tros vara rester från solsystemets tidiga dagar.

Upptäckterna från asteroiden Ryugu kan få betydelse för potentiella asteroider som är på väg att träffa jorden. Genom att känna till porositeten kan forskarna uppskatta hur mycket skada en asteroid skulle göra om den träffar jorden. Skadan beror bland annat av asteroidens massa och hastighet. Men eftersom vi inte kan mäta massan hos en asteroid används storlek som en måttstock på uppskattad skadeverkan. En asteroid som är helt solid kommer bete sig annorlunda än en asteroid av poröst material om den träffar atmosfären.  Därför är det viktigt att inte enbart se till asteroidens storlek i beräknandet av skadeinverkan.

– Jag vill helst inte spekulera. Men det är dock tydligt att vi inte enbart kan förhålla oss till asteroidens storlek för att förutse potentiell skada. Vi behöver behandla det här problemet på ett mer nyanserat sätt, säger Axel Hagermann.

Observationerna, som visat att asteroiden Ryugu har en högre porositet än man tidigare trott, tros kunna bidra till framtida tekniska lösningar för att avleda asteroider från jorden.