Utsläpp under coronapandemin hero

Utsläpp under coronapandemin

Rymdstyrelsen har, tillsammans med Stockholm stad, just nu en utställning i Kungsträdgården där vi visar på hur utsläppsnivåerna av kväveoxider i atmosfären minskat under coronapandemin. Detta till följd av att flera stater implementerade hårda karantänsregler vilket medförde att industrier stängdes, flygplan stannade på marken och trafiken avtog. Data kommer genom det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus, satelliten Sentinel 5-p, och är öppen för alla. Vi vill genom den här utställningen visa på vilka drastiska åtgärder som kan behövas för att långsiktigt nå hållbara nivåer av utsläpp. Nedan följer en digital version av utställningen för er som inte har möjlighet att ta er till Stockholm.
Utsläpp under coronapandemin
Jonas Appelberg
Publicerad
2020-08-31
Dela artikel:
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen