Solens aktivitet förbryllar forskarna hero

Solens aktivitet förbryllar forskarna

Nya upptäckter kring solens aktivitet har gjort att forskare vid Metsähovi Radio Observatory i Finland inte kan passa in stjärnans beteende i tidigare förklaringsmodeller. Genom att jämföra satellitdata med observationer från marken har forskarna upptäckt aktiva områden på solens yta som inte går att förklara.
Solens aktivitet förbryllar forskarna
NASA Goddard
Publicerad
2020-08-19
Dela artikel:

Forskarna Juha Kallunki, Merja Tornikoski och Irene Björklund, vid Metsähovi Radio Observatory, har studerat solen under det som kallas för solens minimum, eller solens passiva fas som återkommer med relativt jämna mellanrum. Med hjälp av satellitdata samt observationer från jorden har forskarna upptäckt oförklarligt aktiva områden på solens yta som inte riktigt går att förklara.

Enligt tidigare forskning har man trott att solens mer aktiva områden beror på en av tre orsaker:

  • Att solvind och hål i solens yttersta atmosfär, koronan, vid någon av stjärnans poler samverkar och riktar hettan mot ytan.
  • Att varm materia från solens inre tränger ut.
  • Att fenomenet uppkommer där solens magnetiska kraft är som allra starkast.

I den finska forskningsstudien har man nu observerat områden av aktivitet där ingen tidigare förklaringsmodell passar in, vilket förbryllar forskarna. De vet inte hur de aktiva områden de nu lyckats observera kan ha uppstått.

- Vi vet inte vad som orsakat fenomenet utan vi behöver fortsätta vårt forskningsarbete, säger forskaren Juha Kallunki i en artikel som publicerats av Aalto Universitet.

Fortsatt forskning behövs också för att se om det nya fenomenet påverkar solens nästa aktiva period. De fyra senaste har var och en varit svagare än den tidigare och orsaken till detta är även den än så länge okänd. Det är första gången forskare aktivt studerat solen under den passiva fasen.

- Aktivitetscyklerna pågår inte heller alltid i 11 år. Vi vet inte när nästa börjar förrän den redan är här. Men oavsett det är våra observationer hittills, de vi nu analyserar, genomförda under solens mest passiva fas. Nu väntar vi på att aktiviteten ska stiga, säger docent Merja Tornikoski i en artikel i Aalto Universitet. 

Varje aktiv cykel som solen genomgår påverkar jorden och riskerar att orsaka stora problem. Till exempel kan solstormar skada satelliter och störa ut nätverk, radiokommunikation och elektricitet. Den nya forskningen kommer göra det lättare att minimera och identifiera potentiella problem, orsakade av solens strålning, innan de inträffar.  

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen