Arecibo-teleskopet avvecklas av säkerhetsskäl hero

Arecibo-teleskopet avvecklas av säkerhetsskäl

Arecibo-observatoriets radioteleskop i Puerto Rico avvecklas då det uppstått skador på bärande vajrar som inte går att reparera. Det jättelika radioteleskopet har fyllt viktiga syften inom astronomin och även figurerat i kända filmer.
Radioteleskopet Arecibo
Shutterstock
Publicerad
2020-11-24
Dela artikel:

För allmänheten är radioteleskopet Arecibo i Puerto Rico kanske mest igenkännbart från James Bond-filmen Goldeneye. Slutstriden är delvis inspelad vid teleskopet, och kulminerar med en stor explosion där filmens anläggning förstörs.  

Nu klämtar tyvärr klockan för Arecibo-teleskopet i verkligheten. Under augusti och november har två av de bärande vajrarna till den 900 ton tunga plattformen ovanför huvudskålen oväntat brustit. Skadorna är så pass allvarliga att de inte bedöms kunna repareras utan att utsätta personal för oacceptabel fara. Då det finns en hög risk att plattformen snart kollapsar, har amerikanska NSF (National Science Foundation), som äger anläggningen, beslutat att avveckla teleskopet. Talespersoner för NSF och NASA, som också finansierar en del av verksamheten, är sorgsna över händelseutvecklingen då man anser att teleskopet fortfarande har ett stort vetenskapligt värde.

Arecibo-observatoriet blev färdigbyggt år 1963. Med hela 305 meter i diameter var dess radioteleskop länge det största av sitt slag i världen, tills det kinesiska FAST-teleskopet (med 500 meter i diameter) övertog förstaplatsen år 2016.

Arecibo-teleskopet har varit unikt i flera avseenden, men särskilt sett till dess radarförmågor. Teleskopet har varit mycket användbart för att övervaka jordnära asteroider (NEO:er) och andra objekt i solsystemet. Teleskopet har även använts för att studera pulsarer och kartlägga molekylärgas, samt för program inom ramen för sökandet efter utomjordiskt liv (SETI).

Arecibo-observatoriet består dock av mer än teleskopet, och de andra delarna kommer att finnas kvar. Bland annat en lidar-anläggning samt olika utbildningar inom naturvetenskap.

Vad gäller studierna av jordnära asteroider tydliggör NASA att Arecibo-teleskopet användes för att kategorisera redan kända objekt. Avvecklingen ska därför inte påverka sökandet efter okända, jordnära asteroider.

Läs mer:

Pressmeddelande från NSF om avvecklingen (på engelska)

Uttalande från NASA om avvecklingen (på engelska)

Längre artikel på hemsidan space.com om olyckorna och avvecklingen (på engelska)

 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen