Lastbilar och fartyg kartläggs med satellitteknik hero

Lastbilar och fartyg kartläggs med satellitteknik

I två olika projekt satsar den europeiska rymdorganisationen ESA att med hjälp av satelliter kartlägga lastbilars- och fartygs rörelsemönster. Nanosatelliter ska övervaka världens fartyg för att effektivisera infrastrukturen kring sjöfrakten och data från den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2 visar hur den tunga trafiken påverkats i Europa av covid-19.
Lastbilar sedda med satellit från rymden.
ESA, modifierad Copernicus Sentinel-2 data bearbetad av EuroDataCube
Lastbilar observerade från rymden.
Publicerad
2020-10-07
Dela artikel:

Ett hundra små nanosatelliter ska övervaka världens fartyg och med hjälp av AI-teknik bland annat lära sig att förutspå när fartygen anländer i hamn. Genom att skapa sådana prognoser kan hamnarna enklare planera för personal och vidare landtransporter. I förlängningen kan du som väntar på ett paket få tillgång till bättre spårning. Dessutom kan inköpare får bättre koll på vilka varor som finns på vilken plats, vilket gör att de kan genomföra smartare inköp och på så sätt pressa priserna.

Spire Global UK:s nanosatellit som ska övervaka världens alla fartyg.
ESA

Det är det brittiska företaget Spire Global UK som byggt nanosatelliterna med stöd av den brittiska rymdstyrelsen inom ramen för de europeiska rymdorganisationens ESA Pioneer Partnership Project. Två av de hundra satelliterna, som inte är större än en skolåda, är mer avancerade än de andra. De har en kapacitet jämförbart med superdatorer, 1-2 teraflops, som gör att data kan processas redan i rymden. Satelliterna använder automatiska identifieringssystem ombord på fartyg för att spåra var de befinner sig på haven. Nätverket av satelliter plockar upp varje fartygs identitet, position, kurs och hastighet.

I ett annat ESA projekt används data från det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus för att se hur coronapandemin påverkat den tunga lastbilstrafiken i Europa. ESA lanserade en tävling i april där utmaningen var att använda satellitdata kopplat till coronapandemins effekter. En av vinnarna var Henrik Fisser från Julius-Maximilians-universitetet i Würzburg, Tyskland. Fisser använde data från satelliten Sentinel-2 för att spåra alla tunga lastbilar över hela Europa åren 2017-2020. Resultaten visar att lastbilstrafiken i EU har minskat med i genomsnitt 11% (15 % på motorvägar och 7 % på andra vägar) år 2020 jämfört med medianantalet lastbilar för åren 2017–2019 och med betydande 42 % på franska och belgiska delar av den europeiska sträckan "E 40".

Den innovativa lösningen Henrik Fisser kom fram till var en detektionsmetod för de reflektionsmönster långa fordon, som lastbilar, lämnar i satellitbilderna som är i en upplösning av 10 meter per pixel. Medan enskilda lastbilar är för små för att visa sig som föremål i bilderna, lämnar deras rörelse en sorts regnbågsfärgad bana som markerar deras närvaro. Data har sedan verifierats genom att titta på data från trafikkameror i Tyskland. Detta möjliggör kartläggning av fordon för att avslöja hur lastbilstrafik, en indikator på ekonomiska aktörers aktivitet över hela världen, har påverkats av covid-19.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen