Copernicus-satelliter mäter luftföroreningar i världen hero

Copernicus-satelliter mäter luftföroreningar i världen

I måndags släppte New York Times en artikel om kartläggning av luftföroreningar i världen. Artikeln är interaktiv och visar på ett pedagogiskt sätt hur förorenad luften är där du bor och jämför det med världens mest luftförorenade städer. Kartan är framtagen av det europeiska satellitprogrammet Copernicus.
Copernicus-satelliter mäter luftföroreningar i världen
Copernicus Atmosphere Monitoring Service
Se filmen från året på NY Times webbsida. Länk nedan.
Publicerad
2019-12-05
Uppdaterad
2019-12-05
Dela artikel:

Enligt artikeln var luftföroreningar orsaken till nästan 4,2 miljoner dödsfall under 2015, majoriteten i östra och södra Asien. New Delhi i Indien är en av de städer i världen som har högst värden på luftföroreningar. Man mäter luftföroreningar i antal mikrogram per kubikmeter luft (µg/m3). I New Delhi nådde de högsta mätningarna upp till 900 µg/m3. Ett värde på 500 µg/m3   räknar Enviromental Protection Agency (E.P.A) som ”mycket farlig”, vilket gör att New Delhis luft räknas som ”extrem”.

Nedan ser man värdena för Stockholm som låg på 48 µg/m3 när det var som värst 2019, ett värde som räknas som ”ohälsosamt för känsliga grupper”. Prickarna i bilden demonstrerar antalet partiklar per kubikmeter. Jämför man Stockholm med New Delhi i bilden under ser man stor skillnad.

NY Times

Såhär såg den värsta mätningen ut i Stockholm 2019. 

NY Times

Såhär såg den värsta mätningen ut i New Delhi 2019. 

Föroreningarna kommer framförallt från kol i kraftverk, bensin i bilar, kemikalier i industriella processer eller skogsbränder. I Kalifornien till exempel kunde man förra året se en ökning av luftföroreningar efter deras skogsbränder. Liknande värden kommer man säkert se det här året efter de omfattande skogsbränder som varit under hösten.

E.P.A hjälper oss att skapa en medvetenhet om att luftföroreningar kan vara skadligt för oss. Partiklarna kan ta sig in i våra ­lungor och blodomloppet och orsaka astma eller andra lungsjukdomar. De ökar även risken för hjärtattack eller stroke. Tidigare har jordbaserade mätningar gjorts, vilka inte varit lika pålitliga. I delar av Afrika och Sydamerika har data saknats helt. Tack vare Copernicus-satelliterna kan vi nu få värden på luftföroreningar i hela världen.

Läs hela artikeln här och se hur luftförorenad just din stad är. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen