Övervakning av stigande havsnivåer hero

Övervakning av stigande havsnivåer

En ny satellit visades upp i Tyskland härom veckan. Det är nästa satellit att sändas upp inom Copernicus-programmet, EU:s jordobservationsprogram. Sentinel-6, som den heter, ska mäta havsnivåer och kommer sändas upp från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien med en Falcon 9 raket hösten 2020.
Övervakning av stigande havsnivåer
ESA - S. Corvaja
Publicerad
2019-11-26
Dela artikel:

I snitt har havsnivåerna höjts med 3,2 millimeter per år mellan 1993 och 2018, det har dock skett en acceleration och under 2010-talet har det gått väldigt snabbt. I nuläget sker en höjning med 4,8 millimeter per år. Sentinel-6 kommer att kunna täcka in 95 % av världens hav under loppet av 10 dagar. Med hjälp av radarhöjdmätare kommer satelliten kunna mäta skillnader i havsytans topografi med centimeterprecision. Utöver mätning av havsnivån kommer man också kunna observera hur snabbt och åt vilket håll havsströmmarna färdas samt havens temperatur.

Sentinel-satelliterna är en del av det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus. Data från Sentinel-6 kommer komplettera data från de amerikanska Jason-CS satelliterna och tillsammans kommer missionen att ge forskare på jorden data om våra hav hela vägen fram till 2030. Projektet är ett samarbete mellan många aktörer världen över, däribland den europeiska rymdorganisationen ESA, den amerikanska rymdstyrelsen NASA och europeiska och amerikanska väder- och forskningsinstitut. Det är också första gången ESA samarbetar med SpaceX genom NASA i och med uppsändningen med Falcon 9 hösten 2020.

Läs mer om Sentinel-6 och Jason-CS hos:

ESA

Hur vi mäter havsnivåer med satellit. 

Rymdbloggen