Satelliterna som stöttar Arktisexpeditionen hero

Satelliterna som stöttar Arktisexpeditionen

Ett team av forskare ska frysa fast i Arktis under ett års tid för att studera klimatförändringarna och bland annat atmosfären ovanför. Data som tas fram under expeditionen kommer att stöttas av data från satelliter som CryoSat och Copernicus-programmets Sentinel-1.
Satelliterna som stöttar Arktisexpeditionen
Esa
Publicerad
2019-10-01
Dela artikel:

För 10 dagar sedan lämnade den tyska isbrytaren Polarstern Norge med sikte mot Nordpolen. Under ett år ska det stora fartyget frysa fast i isen och driva med den. Den tyskledda expeditionen heter MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) och är den största Arktisexpeditionen hittills. 

I temperaturer ner mot -40 °C och mörker dygnet runt kommer 600 experter och forskare från 19 länder att delta i expeditionen under året. De har olika expertområden, bland annat kemister, biologer och fysiker, och kommer studera det 1–2 kilometer breda isflaket som fartyget driver med. Bland forskarna finns svenska Pauline Snoeijs Leijonmalm som är professor i marinekologi vid Stockholms universitet. Hon kommer att studera allt från bakterier till fisk, bland annat den arktiska torsken.

En annan svensk som har en väsentlig del i expeditionen är isbrytaren Oden som med jämna mellanrum kommer att förse Polarstern med nya forskare och förnödenheter.

Esa

Chefen för MOSAiC, Markus Rex, menar att uppdraget är banbrytande. Arktis är ett epicentrum för den globala uppvärmningen och där vill man samla betydande information för att bättre förstå klimatförändringarna. 

- För första gången kommer vi kunna mäta klimatprocesserna i centrala Arktis på vintern. Arktis är epicentrum för den globala uppvärmningen och har genomgått dramatiska förändringar. Regionen är avgörande för vädret i Nordamerika, Europa och Asien. De extrema väderförhållandena vi upplever nuförtiden är kopplade till förändringarna i Arktis. Samtidigt finns inga pålitliga prognoser för hur det arktiska klimatet kommer att utvecklas. Vårt uppdrag är att förändra detta, säger Markus Rex. 

Den data man får fram under expeditionen kommer att jämföras med satellitdata från Esas satelliter CryoSat och Copernicus Sentinel-1. CryoSats uppdrag är att mäta isens tjockhet, hur det växer eller minskar medan Sentinel-1 mer allmänt övervakar jordmiljön, allt från landyta till hav och is. Den är också viktig för katastrofhantering så som översvämningar och skogsbränder.

- MOSAiC-expeditionen ger oss en unik möjlighet att förbättra vår förståelse kring processer i havet, isen och atmosfären och bira till en mer exakt modellering av framtida klimatscenarier i Arktis, säger Esas Tânia Casal. 

Man hoppas även på att forskningen kommer kunna bidra till att utveckla framtida rymdmissioner och förbättra algoritmer i de befintliga missionerna som syftar till att ge prognoser kring klimatforskningen. 

Läs mer om den spännande MOSAiC-expeditionen här. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen