Rekordmånga bränder världen över hero

Rekordmånga bränder världen över

Data från satelliten Sentinel-3, som ingår i Copernicusprogrammet, har kunnat visa att det var nästan fem gånger mer bränder i naturen i augusti 2019 jämfört med augusti 2018.
Rekordmånga bränder världen över
Publicerad
2019-10-29
Dela artikel:

Genom att mäta temperaturen på jordytan med hjälp av infraröd teknik kan de två Sentinel-3 satelliterna (som är en del av Copernicus) avgöra förändringar och klassificera de som bränder. Under augusti 2019 upptäckte satelliterna 79 000 bränder runt om i världen, mot 16 000 året innan. Flest bränder upptäcktes i Asien (49 %) följt av Sydamerika (28 %) och Afrika (16 %), övriga bränder var utspridda i Nordamerika, Europa och Oceanien. På grund av begränsningar i satelliten och moln över kontinenterna går det inte att helt säkerställa att alla bränder upptäckts men det går att statistiskt säkerställa ökningen av bränder mellan månader och år.

Vill du läsa mer och komma åt verktyget kan du göra det här: Sentinel-3 World Fires Atlas Prototype

Att studera bränder är viktigt ur klimatsynpunkt eftersom de har en betydande påverkan på världens samlade utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. En av de största svårigheterna vid stora skogsbränder är också att det är svårt att få en överblick för att effektivt kunna bekämpa branden. Detta kan satelliter också hjälpa till med.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen