Världens första rymdhelikopter hero

Världens första rymdhelikopter

Det låter otroligt men är faktiskt sant. Nasa testar nu en helikopter som redan nästa år gör sin avfärd mot Mars.
Världens första rymdhelikopter
Marshelikoptern monterad på magen av Marsrovern. Foto: NASA/JPL-Caltech
Publicerad
2019-09-12
Dela artikel:

Under mänsklighetens korta rymdhistoria har vi lyckats med en hel del fantastiska bedrifter. Vi har placerat rymdsonder i omloppsbana kring solsystemets planeter och månar, byggt en internationell rymdstation som snart varit konstant bemannad i tjugo års tid, hoppat på månens yta, kört ifatt och landat på en komet och inte minst åkt längre än ett maraton på Mars med olika rymdbilar - för att bara nämna några saker. Nästa år planerar Nasa att skicka en ny rymdbil, eller ”rover”, till Mars yta. Med sig kommer rovern ha en liten solcellsdriven helikopter i drönarstorlek. Helikoptern är mänsklighetens första försök att flyga, i traditionell bemärkelse, i en annan atmosfär än jordens.

Nasa kallar uppdraget för ett ”hög risk, hög vinst” uppdrag. Misslyckas man har man förlorat helikoptern, lyckas man har man tagit stora steg i teknikutveckling. Helikoptern kommer dock att fungera helt som ett sidoexperiment och den kommer inte utsätta rovern för någon fara. Den kan lugnt stå vid sidan och slutföra huvuduppdraget som du kan läsa mer om här.

Svårigheten, eller en av många svårigheter kanske man ska säga då inget är lätt att utföra på ett avstånd av i snitt 225 miljoner kilometer, är att Mars atmosfär är så tunn jämfört med jordens. Densiteten i atmosfären är runt en procent av jordens, vilket gör det svårt att få till lyftkraft från helikopterns rotorblad. Därför kommer rotorbladen snurra cirka tio gånger snabbare än på en motsvarande helikopter på jorden, 2400 och 2900 rpm.

Förhoppningen är att det i framtiden ska kunna gå att använda den här typen av små luftfarkoster för att mer effektivt kunna studera Mars yta. De skulle kunna flyga över områden som är för riskabla för den dyra och svårmanövrerade rovern.

Uppskjutningen av rovern och helikoptern sker med hjälp av en Atlas V raket från Cape Canaveral i Florida i juli 2020.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen