Hero Image

Rymdteleskopet Gaia avslöjar nya fakta om Vintergatans stjärnor

”Stjärnfamiljer” i vår galax tenderar att hålla ihop och inte lämna varandras sida på flera miljarder år. Det visar en ny kartläggning gjord av Esas rymdteleskop Gaia.
Publicerad
2019-09-18
Dela artikel:

Genom data från rymdteleskopet Gaia kan forskare se att stjärnfamiljer, det vill säga stjärnor som formats i samma gasmoln, håller ihop i kedjeliknande kluster.

- Vi har tidigare trott att unga stjärnor lämnar sina födelseplatser bara några miljoner år efter de formas och att de helt förlorar kopplingen till deras familjer, säger Marina Kounkel, forskare på Western Washington University och huvudförfattare av studien. Men enligt nya uppgifter verkar det nu som att stjärnor kan stanna nära sina syskon i flera miljarder år.

Tack vare den data forskarna fått från Gaia har de kunnat fastställa åldern på hundratusentals stjärnor, vilket gjort det möjligt för dem att identifiera vilka stjärnor som tillhör vilken ”familj”. Att fastställa åldern på stjärnor är ingen enkel uppgift. Stjärnor av liknande massa tenderar att vara ganska lika, trots att de formades vid helt olika tidpunkter. Men för att hitta dessa kluster av stjärnfamiljer har teamet letat efter stjärnor som rört sig på liknande sätt. Stjärnor som formats i samma gasmoln tenderar nämligen att röra sig på samma vis.

Vi tycker att det är extra spännande med Gaia eftersom svensk teknikutveckling har flera fingrar med i spelet med rymdteleskopet. Den dator som kontrollerar hela satelliten är tillverkad av RUAG Space i Göteborg. Datorn tar emot kommandon från marken samt skickar ner information om hur satelliten fungerar. Vid uppsändningen 2013 hade även RUAG Space i Linköping levererat separationsadaptern som kopplade satelliten till raketen under uppsändningen.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen