CryoSat mäter tjockleken på sjöisar hero

CryoSat mäter tjockleken på sjöisar

Det kanske inte är alla som vill tänka på snö och is såhär i slutet av augusti, men det vill definitivt forskarna som jobbar med data från Esas ismätarsatellit CryoSat som nu gjort nya framsteg.
CryoSat mäter tjockleken på sjöisar
Great Bear Lake and Great Slave Lake. Innehåller modifierad Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Publicerad
2019-08-22
Dela artikel:

Det var år 2010 som Esa skickade upp CryoSat med målet att mäta effekter av klimatförändringar. På satelliten, som befinner sig i omloppsbana över polerna, sitter bland annat instrumentet Synthetic Aperture Interferometric Radar Altimeter (SIRAL) som mäter höjdskillnaden mellan isytan och vatten- eller jordytan. På så sätt får man reda på hur tjock isen är. Över tid kan man därför se hur isarna på planeten smälter eller växer, samt under vilka perioder det sker.

Hittills har man enbart mätt isarna på haven och på land, men i en ny studie publicerad av University of Alberta och York University berättar forskare att de nu lyckats mäta tjockleken även på sjöisar. Det är de två stora sjöarna Great Bear Lake och Great Slave Lake i nordvästra Kanada som man lyckats mäta. Enligt forskarna ska metoden även fungera på mindre sjöar.

Att observera förekomsten av is på sjöar är inget nytt, men att nu även kunna mäta tjockleken gör att forskare kan få en bättre förståelse för klimatförändringar på en mer lokal nivå. Sjöar täcker mellan 15- 40% av landytan i Nordamerikas arktiska och subarktiska miljöer och betyder därför mycket för regionens klimat och sötvattentillgång. Eftersom sjöarna också används för fiske, jakt och turism är vetskapen om isens tjocklek också viktig ur en säkerhetssynpunkt. Ytterligare ett bevis på samhällsnyttan med data från rymden.

Läs mer om CryoSat här

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen