Hero Image

Samling med världens äldsta meteoriter funnen

Meteoriter från rymden når jordens yta varje år. Nu har en studie genomförts för att mäta om flödet av meteoriter som faller ner på jorden har ändrats över tid, eller om flödet är relativt konstant. Studien krävde att forskarna skulle hitta meteoriter i ett ganska brett åldersspann, så platsen för studien behövde vara en plats där meteoriterna är väl bevarade.
Jérôme Gattacceca
Publicerad
2019-05-27
Dela artikel:

Forskargruppen, som leddes av Alexis Drouard från Aix-Marseille Universite, tog sig till Atacamaöknen i Chile, där man upptäckt en skatt av välbevarade meteoriter. Antarktis och varma öknar innehåller en stor procent av meteoriterna på jorden, närmare 64% på Antarktis och 30% i öknen. Men de meteoriter som hittats där är sällan mer än en halv miljon år gamla. Vädret är hårt på dessa platser och meteoriterna bryts ner och försvinner. Atacamaöknen, som är världens äldsta öken, har ett kallt klimat och är mycket nederbördsfattigt, vilket har gjort att meteoriterna bevarats. Därför var chansen stor att hitta äldre meteoriter på den här platsen.

Forskarteamet samlade ihop 388 meteoriter under studien och forskade sedan vidare på ett urval av 54 stycken. Medelåldern på meteoriterna fastställdes till 710 000 år, varav 30% var äldre än 1 miljon år och två prover var äldre än 2 miljoner år. Alla 54 prover var så kallade kondriter, det vill säga stenmeteoriter som innehåller gryniga mineraler.

Large Image
Jérôme Gattacceca

Forskarna hade förväntat sig betydligt yngre meteoriter än de man till slut hittade. Genom att titta på åldersfördelningen av meteoriterna kunde man se att tillväxten av meteoriter varit konstant under de sista miljoner åren. Forskarna kunde också konstatera att dessa meteoriter är den äldsta samling meteoriter som återfunnits på jorden.

I framtiden kommer forskarna att expandera arbetet genom att ta fler prover och begränsa sig till att undersöka hur länge meteoriterna spenderat i rymden. Den typen av forskning skulle kunna berätta mer om resan meteoriterna gör från dess föräldrakropp till jordens yta.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen