Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Cassini avslöjar spännande data om Titans sjöar

Rymdfarkosten Cassini cirkulerade i Saturnus system mellan 2004 och 2017. Den har kartlagt över 1,6 miljoner kvadratkilometer av sjöar och hav på Saturnus största måne Titan. År 2017 gjorde Cassini sin sista passage över Titan, en resa som avslöjade häpnadsväckande upptäckter om månens sjöar.
Cassini avslöjar spännande data om Titans sjöar
Nasa
Publicerad
2019-05-02
Dela artikel:

Upptäckterna är den första bekräftelsen på att sjöarna är ganska märkligt placerade i Titans norra hemisfär, samt att de är förvånansvärt djupa och fyllda med metan. Titan är den enda himlakroppen i vårt solsystem, förutom jorden, som har konstant väta på dess yta. Forskare har tidigare vetat om att de större haven på Titan är fyllda med metan, men att de mindre sjöarna är det var en överraskning.

Det har varit känt att Titan har ett vattenkretslopp som liknar jordens, förutom en stor skillnad - istället för att det är vatten som avdunstar från sjöar och hav, som formar moln och regn, så är det metan och etan. Dessa kolväten känner vi på jorden till som en gas, men på Titan är det så pass kallt att den där är i flytande form.

- Varje gång vi gör upptäckter på Titan blir himlakroppen mer och mer mystisk, säger Marco Mastoguiseppe, forskare vid Caltech i Kalifornien som jobbat med Cassinis radar. Men dessa nya mätningar hjälper oss att svara på några nyckelfrågor. 

Med nyckelfrågor menar Marco Mastoguiseppe att man nu bättre kan förstå vattenförhållandena på Titan. Mätningarna har kunnat fastslå att vattenförhållandena på ena sidan av den norra hemisfären ser helt annorlunda ut än vad de gör på den andra sidan.

- Det är som att man skulle se att Nordamerikas sjöar, hur de ligger och hur djupa de är, skulle se helt annorlunda ut än Asiens.

På östra sidan av Titans norra hemisfär är sjöarna stora och omringade av kullar och klippor. På den västra sidan är sjöarna små och ligger på toppen av höga bergstoppar och platåer hundratals meter ovanför omringande landskap. Dessa sjöar kan även vara upp till 100 meter djupa. 

Resultaten om Titans djupa sjöar stödjer tesen om att dess vattenkretslopp liknar vårt, men att det är kolväteregn som fyller upp sjöarna. Precis som på jorden förångas det för att sedan gå tillbaka upp i atmosfären, alternativt att det dräneras under marken.

Dessa viktiga mätningar samlade Cassini in under sin sista resa över Titan den 22 april 2017. Den 15 september samma år dök farkosten ner i Saturnus atmosfär och brann upp för att göra plats för framtida uppdrag runt planetens månar.

Nasa
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen