Hero Image

Amazon utmanar satellitdataindustrin

Ungefär sex månader har gått sedan det amerikanske företaget Amazon Web Service tillkännagav sina planer om att utmana den markbaserade satellitindustrin. Nu blev det klart att de första två markstationerna är i tjänst. Innan årets slut planerar de att färdigställa totalt 12 stationer globalt.
AWS
Publicerad
2019-05-29
Dela artikel:

I november förra året gick Amazons VD Jeff Bezos ut med att de startat ett dotterbolag som ska bygga en markbaserad infrastruktur som kan samla data till låg kostnad för satellit-start ups. Det nya företaget, som är ett samarbete med industrigiganten Lockheed Martin, heter AWS Ground Station och ska ta fram möjligheten att samla satellitdata i ett ”moln” genom att placera ut markbaserade stationer globalt.

Samarbetet syftar till att sänka barriären för att ta sig in i branschen. Start ups kommer inte behöva köpa egna paraboldiskar till exempel – man köper istället tjänsten utefter behov. Kunderna för den här typen av tjänst är företag, myndigheter och regeringar som manövrerar hundra- till tusentals satelliter runt jorden och samlar in data från dessa. 

De som behöver tillgång till satellitdata måste idag bygga egna eller leasa markantenner för att kommunicera med satelliterna. De behöver också finnas i flera länder, något som både blir ineffektivt och dyrt. Nu erbjuder Amazon något de kallar pay-as-you-go tjänst där man kan ladda ner data när och varifrån man behöver, utan att vänta på att en satellit ska passera över en önskad destination.

Markstationerna i Ohio och Oregon är de två första av 12 planerade stationer som ska spridas ut globalt. De kommande tio stationerna är under konstruktion och förväntas vara klara till slutet av det här året. Idag har varje markstation två antenner, men efter detta år planerar AWS utöka antalet markstationer till ännu fler samt utöka antalet antenner per station.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen