Hero Image

Hur förbereder vi oss för asteroider som kan kollidera med jorden?

Eftersom vi lever i ett solsystem fyllt med rymdstenar som rör sig i hög hastighet, finns risken att vi någon gång krockar. Risken är inte stor, men det är ändå viktigt att förbereda sig. Den här veckan deltar flera internationella rymdorganisationer i en övning för att göra just detta.
Esa
Manicouagan-kratern i Quebec, Kanada, orsakades av en asteroid som kolliderade med jorden för 214 miljoner år sedan.
Publicerad
2019-04-29
Dela artikel:

I mer än 20 år har Nasa med internationella partners skannat rymden efter så kallade NEO:s (Near Earth Objects). Till NEO:s räknas objekt som finns i vårt solsystem och som passerar inom 50 miljoner kilometers avstånd till jordens omloppsbana. Till exempel asteroider och kometer. Nasas Planetary Defense Coordination Office (PDCO), Esas Space Situational Awareness-NEO Segment samt International Asteroid Warning Network (IAWN) jobbar idag på att bli bättre på att kommunicera med varandra för att ha en ökad beredskap vid ett scenario där en NEO är på väg mot jorden.

För att ytterligare förbättra kommunikationen deltar dessa internationella grupper den här veckan i 2019 års Planetary Defense Conference tillsammans med andra rymdinstitutioner och internationella partners. Idag presenteras en övning för deltagarna där de får ett realistiskt scenario där en asteroid är på väg mot jorden. Poängen med övningen är att göra en riskanalys av hur organisationer, akuthantering och befolkning skulle reagera och agera. 

Det fiktiva scenariot börjar med att astronomer upptäckt ett objekt som kan vara farligt för jorden. Efter att under ett antal månader ha följt objektet har forskarna kunnat fastställa att år 2027 är risken att objektet träffar jorden 1 på 100. En sådan risk är stor nog för att man måste ta till åtgärder. Deltagarna får diskutera potentiella förberedelser, hur man spanar efter asteroider, på bästa sätt avleder samt planerar för hur man mildrar potentiella effekter. 

Övningen syftar till att deltagarna ska lära sig hur man jobbar bäst tillsammans och möter varandras behov om ett scenario som detta skulle bli verklighet. För akuthanteringen är det viktigt att veta när, var och hur en asteroid kan nå jorden samt vilken typ av skada en asteroid kan orsaka och magnituden av den.

Esa har tagit fram grafiska faktablad om rymdsäkerhet, som du kan se nedan. Du kan hitta fler faktablad och ladda ner dem på Esas webbsida

Large Image
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen