Brittiskt rymdföretag flyttar på grund av Brexit hero

Brittiskt rymdföretag flyttar på grund av Brexit

Det brittiska rymdföretaget Scicys Group, som bland annat jobbar med satellitprogrammet Galileo, har flyttat från England med anledning av Brexit. För att företaget skulle kunna fortsätta driva deras rymdverksamhet, på uppdrag av EU, tvingades huvudkontoret flytta till Irland.
Brittiskt rymdföretag flyttar på grund av Brexit
Esa
Galileo-satelliten.
Publicerad
2019-04-04
Dela artikel:

Scisys Group, som är involverade i EUs satellitprogram Galileo, har flyttat sitt huvudkontor från Chippenham i England till Dublin på Irland. Scisys är underleverantör till franska Thales Alenia Space och spanska GMV och levererar Galileo-satellitens navigationssystem.

Storbritannien pågående process att lämna EU har äventyrat Scisys verksamhet vad gäller rymdprojekt som Galileo och Copernicus-satelliterna, som båda är EU-program. För att kunna fortsätta verksamheten och samarbetet med EU, behövde Scisys flytta.

Flytten till Dublin gjorde det möjligt för Scicys att teckna nya fleråriga kontrakt.  Nu planerar de även att flytta en del av rymdverksamheten till Tyskland för att helt kunna följa EUs villkor.

Scicys

Scisys nya huvudkontor i Dublin, Irland. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen