Hero Image

Rymdstrålningsdetektorn avslöjar förfalskade konstverk

Teknik som utvecklats för att analysera och övervaka astronauternas strålningsmiljö i rymden analyserar nu istället historiska konstverk för att avslöja förfalskningar.
InsightART
Publicerad
2019-03-12
Dela artikel:

Tekniken, Timepix, innefattar ett chip som ursprungligen utvecklades för världens största partikelfysiklaboratorium, Cern, utanför Geneve i Schweiz. Tekniken har sedan dess används både på rymdstationen och ombord på en satellit för att mäta den strålning som astronauter utsätts för under en vistelse i rymden.

Nu har InsightART, ett startup-bolag från Esas Incubation Center i Prag, tagit till vara på chipets extrema känsla för detaljer, men inom ett helt annat område. Timepix används numera för att analysera historiska konstverk för att kunna avslöja eventuella förfalskningar.

Large Image
InsightART

Marknaden för historisk konst är en djungel och man tror att över 50 procent av konstverken som finns på marknaden är förfalskningar. InsightART startades av Esa för att man då såg en möjlighet att använda sig av Timepix teknologi.

Chipet samlar information på pixelnivå och kan exponera varje, individuellt pigment separat. Därefter kan en konstexpert analysera resultatet för att avgöra om de underliggande färgerna och materialen stämmer överens med både konstnärens stil samt årtalet den målades.

Det här är ett lysande exempel på hur rymdteknik inte bara ger oss ny kunskap om vår omvärld utan även kommer till nytta i helt oväntade sammanhang.

Läs mer om Timepix och se fler bilder här. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen