Hero Image

Ny forskning om hur svarta hål bildas

Ljuset från de första massiva svarta hålen i universum är så intensivt att det kan nå våra teleskop på jorden och betydligt längre än så. Otroligt nog har ljuset från de mest avlägsna svarta hålen färdats mot oss i över 13 miljarder ljusår. Hur dessa monster till svarta hål bildades vet man dock inte helt säkert. Men ny forskning presenterar en ny teori som kan ge svaret på denna kosmiska gåta.
Nasa/JPL-Caltech
Publicerad
2019-02-01
Dela artikel:

Ett svart hål är en region i rymden där gravitationens dragkraft är så stark att ljuset inte kan fly. Den starka tyngdkraften uppstår eftersom materia har pressats in i ett litet utrymme. Kompressionen kan äga rum i slutet av en stjärnas liv – vissa svarta hål är ett resultat av en stjärna som dött.

Det finns en gammal och accepterad tro om att massiva svarta hål bara kan bildas när de utsätts för höga nivåer av strålning från närliggande galaxer. Men i en ny studie – ledd av forskare från Georgia Institute of Technology på Dublin City University, i San Diego – konstaterar man nu att massiva svarta hål bildas i täta, oförstörda områden som växer snabbt. Den 23 januari 2019 rapporterade tidningen Nature slutsatser som även avslöjar att massiva svarta hål är mycket vanligare än vad man tidigare trott.

Den nya forskningen förskjuter det tidigare paradigmet och öppnar ett helt nytt forskningsområde. Forskningsteamet visar på att när galaxer bildas extremt snabbt, och ibland våldsamt, kan detta leda till att massiva svarta hål bildas. I dessa sällsynta galaxer störs den normala stjärnbildningen och bildandet av svart hål tar över.

Läs mer om den spännande upptäckten här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen