Långa rymdresor försvagar astronauternas immunsystem hero

Långa rymdresor försvagar astronauternas immunsystem

NASA vill skicka människor tur och retur till Mars år 2030 – en resa som kan ta upp till tre år. Det är längre än någon människa någonsin varit i rymden. Sådana långa rymdresor kan påverka celler i astronauternas immunsystem, visar en ny studie som leds av forskare från University of Arizona.
Långa rymdresor försvagar astronauternas immunsystem
Nasa
Publicerad
2019-02-08
Dela artikel:

NASA och andra rymdorganisationer har länge forskat om hur astronauter påverkas under resor och vistelser i rymden. Vilka kliniska risker finns det för astronauterna under dessa uppdrag när de utsätts för saker som mikrogravitet, strålning och stress av att leva isolerat? Kan det påverka astronauterna till den grad att de inte skulle kunna fullfölja sina uppdrag? Det är några av de frågor som forskarna bakom den nya studien ställer sig.

I studien tittade man på de effekter som rymdresor på sex månader eller mer har på så kallade naturliga mördarceller, NK-celler. Det är en typ av vitblodcell som dödar cancerceller i kroppen och förhindrar att gamla virus återaktiveras.

Forskarna jämförde blodprover från åtta besättningsmedlemmar som genomförde uppdrag på rymdstationen, med blodprover från friska individer som var kvar på jorden. Prover togs både före uppsändningen, vid flera tillfällen under uppdraget och sedan efter att astronauterna kommit tillbaka till jorden. Resultaten visade att NK-cellernas funktion försämras hos astronauter jämfört med de värden de hade innan rymdvistelsen. Vid flygdag 90 reducerades NK-cellens cytotoxiska aktivitet mot leukemiceller med cirka 50 procent hos astronauterna.

Man fann även att de astronauter som vid tillfället genomförde sin allra första rymdresa fick en större sänka av NK-cellernas funktion än de astronauter som flugit tidigare. Detta skulle kunna bero på ålder eller stress, förutsatt att förstagångsflygarna – som i allmänhet är yngre än sina kollegor – skulle uppleva rymdresan mer stressande än veteranerna. 

Läs mer om den spännande studien här.

Källa: Science Daily

 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen