Jordens många ansikten hero

Jordens många ansikten

Tack vare satelliter får vi en bättre förståelse av vår föränderliga värld. De ger oss ovärderlig kunskap om jordens hälsa vilket gör att vi idag är bättre rustade än någonsin tidigare att klara de utmaningar jorden står inför.
Jordens många ansikten
ESA/CCI/CNES/LOGOS/CLS/DLR/NASA/CNES/KNMI
Publicerad
2019-02-14
Dela artikel:

Studier från rymden ger oss möjligheten att se på jorden på ett unikt sätt. Därigenom kan vi förstå och övervaka jordens förändringar och hur vi människor påverkar naturens känsliga balans.

I filmklippet nedan kan vi se jordens många ”ansikten”. Bland annat visas globalt marktäcke, regionala genomsnittliga trender av havsnivåer, havens yttemperatur, variationer i magnetfältet, urbana fotavtryck, havsströmmar, halterna av ozon och kvävedioxid samt platser som härjas av bränder.

Ett av de satellitprojekt som förser oss med den här typen av satellitdata är Copernicus-programmet. Med sina sju Sentinel-satelliter kretsandes runt jorden levereras en stor mängd data för tjänster som hjälper till att hantera dagens utmaningar.  Data om exempelvis urbanisering, livsmedelsförsörjning, stigande havsnivåer, minskande polaris, naturkatastrofer och naturligtvis klimatförändringar.

Tack vare Copernicus tillsammans med många andra satellituppdrag från rymdorganisationer runt om i världen och de globala ansträngningarna att arbeta tillsammans kan vi följa jorden hälsa från rymden så att viktiga miljöproblem kan lösas. Ett viktigt arbete som i slutänden gagnar världen i stort.

Källa: Esa

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen