Hero Image

Sentinels ozonmätning nu i dagliga prognoser

Esa
Publicerad
2018-12-13
Dela artikel:

Sentinel-5P, som skickades upp i oktober 2017, är den första Copernicus-satelliten dedikerad till att övervaka vår atmosfär. Den ingår i den flotta av Copernicus Sentinel-satelliter som Esa utvecklat för EUs miljöövervakningsprogram.

Satellitens uppdrag är, att med hjälp av instrumentet Tropomi, övervaka bland annat ozon, metan, aerosol och kolmonoxid i atmosfären. Instrumentet kan synliggöra ett stort antal föroreningar mer exakt och med en högre upplösning än någonsin tidigare. Och redan nu, tidigare än förväntat, kan Sentinel-5Ps mätningar av atmosfäriskozon i nära realtid användas i dagliga prognoser för luftkvalitet.

Ozon är både bra och dåligt, beroende på var det är. Högt upp i stratosfären är ozon viktigt eftersom det skyddar livet på jorden från solens skadliga ultravioletta strålar. Men lägre ner i atmosfären är ozon ett luftförorenande ämne - den viktigaste ingrediensen i urbana smog som kan orsaka andningssvårigheter men också skadar vegetation.

Läs mer om Sentinel-5Ps ozonmätningar här.

Rymdbloggen