Osiris framme vid asteroiden Bennu – se livesändningen hero

Osiris framme vid asteroiden Bennu – se livesändningen

Osiris framme vid asteroiden Bennu – se livesändningen
Nasa/Goddard/University of Arizona.
Publicerad
2018-12-03
Dela artikel:

Den amerikanska rymdsonden Osiris-Rex skickades upp i september 2017 med uppdraget att hämta ett markprov från asteroiden Bennu för att sedan återföra det till jorden. Idag kommer Osiris äntligen fram till asteroiden. En händelse som visas live på Nasa TV klockan 17.45 svensk tid. Nasa sänder även ett införprogram med start kl. 17.15 (11:15. EST).

Osiris-Rex (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) ska genom asteroiden Bennu hjälpa oss att söka svar på frågor om var vi kommer ifrån och hur jorden skapades. Asteroider beskrivs ofta som rester från solsystemets bildningsprocess. Genom att studera asteroider, planeter och andar himlakroppar kan vi lära oss mer om vår egen historia. 

Väl framme ska rymdsonden spendera nästan ett år med att studera asteroiden med hjälp av fem vetenskapliga instrument. Studien av asteroiden ska också hjälpa forskarna att välja ut en säker och vetenskapligt intressant plats för inhämtningen av markprovet. Om provtagningen lyckas kommer kapseln med provet att återvända till jorden i september år 2023.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen