Hero Image

Vintergatan har inte vuxit fram som andra galaxer

Bildkälla: Esa, Koppelman, Nasa, Hubble, Villalobos and Helmi.
Publicerad
2018-11-16
Dela artikel:

En ny upptäckt har gjorts med hjälp av rymdteleskopet Gaia – vår galax Vintergatan har inte vuxit fram som andra galaxer. Forskarna har hittat tecken som tyder på att Vintergatan är en sammanslagning av två galaxer, något som skett för tio miljarder år sedan.

Forskare tror nu att vår galax smälte samman med en annan galax för omkring tio miljarder år sedan. Bevisen för denna teori har hela tiden funnits utspridda över himlen rakt framför våra ögon, men man behövde data från rymdteleskopet Gaia och dess extraordinära precision för att kunna förstå vad vi verkligen såg.

Gaia har mätt stjärnornas position, rörelse och ljusstyrka med oöverträffad noggrannhet. Forskarna har studerat sju miljoner stjärnor – hos vilka 3D-positioner och hastighet är tillgängliga - och fann att cirka 30 000 av dem är del av en "udda samling" som rör sig genom Vintergatan.

Dessa stjärnor fångade forskarnas intresse då de alla rör sig i avlånga banor i motsatt riktning till majoriteten av galaxens andra hundra miljarder stjärnor, inklusive solen. Upptäckten väckte misstankar om att dessa stjärnor kunde kopplas till Vintergatans skapelse.

Forskarna hade tidigare använt datorsimuleringar för att studera vad som händer med stjärnor när två stora galaxer slås samman. När de sedan jämförde dem med datan från Gaia matchade de simulerade resultaten med de nya observationerna – och forskarnas teori visade sig stämma.

Läs mer om Gaias upptäckt här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen