Rekord av Parker Solar – närmaste solen än någonsin hero

Rekord av Parker Solar – närmaste solen än någonsin

Rekord av Parker Solar – närmaste solen än någonsin
Publicerad
2018-11-05
Dela artikel:

Den amerikanska rymdsonden Parker Solar har satt ett nytt rekord. Den är nu det objektet som passerat närmast solen av alla mänskligt skapade objekt. Det har ännu bara gått 78 dagar sedan Parker Solar Probe skickades upp, och man har redan nu kommit närmare solen än någon annan rymdfarkost i historien.

Sonden slog det tidigare rekord på 4,27 miljoner mil från solens yta den 29 oktober 2018. Det tidigare rekordet hölls av den tysk-amerikanska rymdfarkosten Helios 2 sedan april 1976. När Parker Solar Probe-uppdraget fortskrider kommer rymdfarkosten att upprepade gånger slå sina egna rekord, med en slutlig nära passage på 616 000 mil från solens yta. Något som förväntas ska under år 2024.

Parker Solar Probe skickades upp i augusti 2018 med uppdraget att observera och fotografera solens yttre atmosfär, den så kallade koronan, för att ge oss mer kunskap om solens egenskaper.  

Läs mer om Parker Solar och rekordet här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen