Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Svenska instrument på rymdsonden BepiColombo

Svenska instrument på rymdsonden BepiColombo
Rymdsonden BepiColombo bär med sig svenska instrument på sin resa till Merkurius. Bildkälla: ESA/ATG medialab; Mercury: NASA/JPL.
Publicerad
2018-10-18
Dela artikel:

Snart är det dags för rymdsonden BepiColombo att starta sin resa mot Merkurius. Ombord finns 11 vetenskapliga instrument, varav ett är det svenska instrumentet Mefisto. Mefisto står för Mercury Electric Field In Situ Tool och ska mäta det elektriska fältet runt Merkurius, något som aldrig tidigare gjorts.

Tomas Karlsson, docent och lektor i rymdplasmafysik på KTH i Stockholm, arbetar med Mefisto och håller just nu på med förberedelserna inför den data man hoppas få in från instrumentet.

Även svenska IRF, Institutet för rymdfysik, deltar i BepiColombo-uppdraget med tre instrument. Ett på den europeiska satelliten Mercury Planetary Orbiter (MPO) med uppdraget att utforska planeten och två på den japanska satelliten MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), som ska utforska dess magnetosfär.

Läs mer om IRFs deltagande i BepiColombo-uppdraget här.

Det svenska instrumentet Mefisto där Merkurius elektriska fält mäts med hjälp av prober längst ut på 32 meter långa trådarmar.

Bildkälla: Esa, Jaxa.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen