3D-karta över hela jorden hero

3D-karta över hela jorden

3D-karta över hela jorden
Bildkälla: DLR.
Publicerad
2018-10-17
Dela artikel:

Den tyska rymdorganisationen DLR har släppt en spektakulär 3D-karta över jorden. Kartan är sammansatt av bilder från två radarsatelliter och visar topografi och höjdskillnader över jordens totala markyta - ett område på 148 miljoner kvadratkilometer.

I juni 2010 skickades radarsatelliten TanDEM-X upp i rymden. Dess tvilling, TerraSAR-X, hade då redan gått i bana runt jorden sedan juni 2007. Sedan de båda satelliterna började arbeta har de i ett nära samspel hämtat in data om jordens totala landyta. När de flyger över planeten ser de båda satelliterna samma landområde, men från lite olika perspektiv.

För att beräkna exakta höjder behövde man hämta in bilder av jordens hela landmassa flera gånger mellan 2011 och 2015. Avståndet mellan tvillingsatelliterna varierade mellan 500 meter och ibland så nära som 120 meter. Detta arbete har nu resulterat i den digitala 3D-kartan DEM, Digital Elevation Model.

DLR har valt att göra kartan helt fri och öppen för vetenskaplig användning. Vilket gör det möjligt för forskare att ladda ner och använda den. Det kommer att finnas många användningsområden för kartan, allt från översvämningsprognoser till planering av stora infrastrukturprojekt.

Läs mer om de två radarsatelliternas arbete med 3D-kartan här.

Tvillingsatelliterna TanDEM-X och TerraSAR-X.
Bildkälla: DLR.

Bildkälla: DLR.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen