Satelliten Sentinel kartlägger förödelsen efter orkanen Florence hero

Satelliten Sentinel kartlägger förödelsen efter orkanen Florence

Satelliten Sentinel kartlägger förödelsen efter orkanen Florence
Översvämmade områden kring staden Kingston i North Carolina. Bildkälla: Copernicus Emergency Management Service, SERTIT, Esa.
Publicerad
2018-09-18
Dela artikel:

I den amerikanska delstaten North Carolina har orkanen Florence orsakat stor förödelse. Satelliten Sentinel-1, som är en del av Copernicus-programmet, används nu för att kartlägga de drabbade områdena.

När det stod klart att orkanen Florence hotade både liv och egendom längs den amerikanska östkusten sattes tjänsten Copernicus Emergency Management Service i beredskap. Copernicus-teamet stod standby flera dagar i förväg, redan innan stormen nådde land, för att snabbt kunna producera de viktiga kartorna som ger information om var hjälpinsatser behöver sättas in. 

Sentinel-1 består av två identiska satelliter med avancerade radarinstrument ombord. Dessa kan "se" genom både moln och regn. Vilket är viktigt för att kunna kartlägga väderhändelser som denna.

Med hjälp av satellitinformation tillhandahåller tjänsten Copernicus Emergency Management Service information vid nödsituationer så som naturkatastrofer, olyckor och humanitära katastrofer. Tjänsten arbetar både förebyggande och i samband med återuppbyggnadsaktiviteter. Kartorna som producerades i samband med orkanen Florence beställdes och användes av US Federal Emergency Management Agency.

Läs mer om Sentinel-1s arbete med orkanen Florence.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen