Extremt hög strålning för astronauter på Marsresa hero

Extremt hög strålning för astronauter på Marsresa

Extremt hög strålning för astronauter på Marsresa
Rymdsonden ExoMars Trace Gas Orbiter studerar atmosfäriska gaser runt Mars. Bildkälla: ESA–D. Ducros.
Publicerad
2018-09-27
Dela artikel:

Astronauter som ska på uppdrag till Mars, skulle utsättas för minst 60 procent av den rekommenderade strålningsdosen för en hel astronautkarriär bara under själva resan till och från den röda planeten. Den här informationen baseras på data som Esas och Roscosmos rymdsond ExoMars Trace Gas Orbiter samlat in.  

Jordens starka magnetfält och tjocka atmosfär skyddar oss från det ständiga bombardemang av kosmisk strålning, d v s extremt energirika partiklar och fragment av atomer från vårt solsystem. De färdas med ljusets hastighet och är mycket penetrerande för biologiskt material. I rymden kan detta potentiellt leda till allvarliga skador hos människor, så som ökad risk för cancer, skador på det centrala nervsystemet och degenerativa sjukdomar. Därför undersöker nu Esa hur man bäst kan skydda astronauter mot kosmisk strålning under långa rymduppdrag.

Trace Gas Orbiter är en del av ExoMars-programmet och skickades upp i mars 2016. Sonden inledde sitt vetenskapliga uppdrag kring Mars i våras med det primära målet att göra den hittills mest detaljerade kartläggningen av Mars atmosfäriska gaser.

Läs mer om ExoMars Trace Gas Orbiters upptäckter här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen