Hero Image

Virvlande partiklar sedda från rymden

Virvlande partiklar av olika slag, kallade aerosoler, studeras från rymden. Bildkälla: Nasa/Joshua Stevens/Adam Voiland.
Publicerad
2018-08-27
Dela artikel:

Även om vår luft ser klart och ren ut är den nästan alltid fylld av miljontals små partiklar och vätskedroppar. Dessa små korn av materia kallas aerosoler, små partiklar finfördelade i en gas. Typiska exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar – något som Nasa studerar från rymden.

Om man någonsin har tittat på rök som stiger från en eld, aska som kastas ut från en vulkan eller damm som blåser i vinden, så har man sett aerosoler. Satelliter som Nasas jordobservationssatelliter, Terra, Aqua, Aura och Suomi NPP, kan också "se" aerosolerna. Men då från ett helt annat perspektiv, hundratals kilometer ovanför jordens yta.

Nasa har, via en datamodell, tagit fram den här vackra bilden av aerosoler från den 23 augusti 2018. Där syns partiklar som dansar och virvlar runt i atmosfären. Den dagen drev enorma rökstråk in över Nordamerika och Afrika, tre tropiska cykloner svepte över Stilla havet och stora moln av damm blåste över öknar i Afrika och Asien.

 Stormarna syns som jättevirvlar av havssalts-aerosoler som vindarna tar med sig upp i luften (de blå partierna i bilden). Man kan även se svarta kolpartiklar (de röda partierna i bilden), partiklar utkastade från bränder, men även utsläpp från fordon och fabriker. De partiklar som klassificeras som damm visas i lila.

Visualiseringen innehåller ett lager nattljusdata som samlats in av dagsljusbandet i Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) på Suomi NPP som visar placeringen av städer.

Läs mer hos Nasa.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen