Hero Image

Ny upptäckt av vattenrika exoplaneter

Bildkälla: ESO/M. Kornmesser.
Publicerad
2018-08-29
Dela artikel:

Ny forskning visar att en stor mängd av våra kända exoplaneter kan bestå av vatten. Det innebär att chanserna ökar för att dessa kan husera liv.

En forskargrupp på Harvard University har visat att vatten sannolikt är en viktig del av stora exoplaneter. En analys baserat på cirka 4 000 kända exoplaneter uppskattar att omkring 1 400 av dem är vattenrika världar. Det kan innebära att de är planeter med en atmosfär av ånga, hav av flytande vatten eller en kärna av is. Detta är något som medför att chanserna för att det skulle kunna finnas liv på dessa planeter ökar.

Analysen är gjord med data från Nasas rymdteleskop Kepler och Esas satellit Gaia och visar att många av de kända exoplaneterna kan innehålla så mycket som 50% vatten. Detta är mycket mer än jordens vattenhalt på 0,02% (i vikt). 

-  Våra data tyder på att cirka 35% av alla kända exoplaneter som är större än jorden borde vara vattenrika, säger astronomen Li Zeng, som lett forskningsprojektet på Harvard.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen