Hero Image

Svenska delar ombord på exoplanetutforskaren Plato

Rymdobservatoriet Plato ska studera jordliknande planeter i den beboeliga zonen. Bildkälla: ESA–C. Carreau.
Publicerad
2018-06-27
Dela artikel:

Plato, PLAnetary Transits and Oscillations of stars, är Europas största exoplanetmission och är ett satellitbaserat rymdobservatorium. Uppdragets tyngdpunkt ligger på att hitta jordliknande planeter i den beboeliga zonen runt solliknande stjärnor där vatten kan existera i flytande form. År 2026 är det dags för uppsändning.

Ombord på rymdfarkosten finns inte ett utan hela 26 teleskop. Det gör det möjligt för Plato att täcka ett mycket stort område på himlen. Under uppdragets fyra år kommer Plato att studera en miljon stjärnor med precision.

RUAG Space i Sverige kommer bidra med det datahanteringssystemet som styr satelliten, samlar in forskningsinformation och kommunicerar med marken. Delsystemet innehåller en ombord-dator, ett massminne samt en elektronikenhet som styr och samlar in data från satellitplattformen. Ruag har tidigare byggt liknande delar till forskningsmissioner som Euclid och Juice

Läs mer om Plato här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen