Hero Image

Följ algblomningen med satellit

Algblomning tydligt synlig från satellit över Östersjön, Öland och Gotland. Bildkälla: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO.
Publicerad
2018-06-21
Dela artikel:

Den rekordvarma våren och försommaren har resulterat i en ovanligt tidig algblomning. Algerna kan detekteras och kartläggas från satellit när de ansamlas vid eller nära havsytan. Med hjälp av satellitbilderna presenterar SMHI aktuella algkartor där man kan följa blomningen och på så sätt få indikationer om var det exempelvis är lämpligt att bada. 

Algkartorna från SMHI baseras främst på data från satelliterna NPP med sensorn VIIRS och EOS-Aqua med sensorn MODIS. Ibland har algkartorna dock inte full täckning då satelliterna inte kan detektera alger genom moln eller att satelliternas passage över svenska havsområden varierar.

Att övervaka hav och havsmiljö är bara ett exempel på hur vi med hjälp av satellit kan få viktig information om hur vår planet mår. Även förändringar i atmosfären, på land, i sjöar och på istäcken kan ses via satellit.

Följ den aktuella algsituationen hos SMHI.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen