Hero Image

Universums mest avlägsna stjärna upptäckt

NASA/ESA/P. Kelly (University of California)
Publicerad
2018-04-04
Uppdaterad
2018-05-23

En gnistrande blå stjärna som existerade för nästan 10 miljarder år sedan har upptäckts med hjälp av rymdteleskopet Hubble och ett observationsfenomen kallat gravitationslins, där ljuset från stjärnan bryts på vägen fram till observatören.

Stjärnan har fått namnet Icarus och är den mest avlägsna stjärnan som någonsin observerats. Ljuset från Icarus utstrålades 4,4 miljarder år efter Big Bangs inträffande och ligger minst 100 gånger längre bort än nästa enskilda stjärna som man lyckats studera, bortsett från supernovaexplosioner.

Denna unika upptäckt ger inte bara astronomer kunskap om bildandet och utvecklingen av stjärnor i det tidiga universum, utan även insikt om sammansättningen av galaxkluster och mörk materia.

Rymdbloggen