Hero Image

Ny satellit ska lära oss mer om planeter runt andra stjärnor

ESA/ATG medialab
Publicerad
2018-04-06
Uppdaterad
2018-05-23
Dela artikel:

ARIEL, the Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey, är den nya satelliten från den europeiska rymdorganisationen Esa som ska lära oss mer om exoplaneter, planeter runt andra stjärnor. Satelliten ska försöka ta reda på vad exoplaneter är gjorda av, hur deras solsystem bildats och hur planeterna och deras atmosfärer utvecklats över tid. Satelliten kommer undersöka ungefär 1 000 exoplaneter.

Man har hittat tusentals exoplaneter utanför vårt solsystem. Vissa liknar jorden, andra är helt olika. Trots att vi har hittat många exoplaneter vet vi ännu väldigt lite om kopplingen mellan exoplaneternas plats, storlek och hur de kretsar runt sin stjärna.


Läs mer hos Esa

Läs mer hos Populär astronomi

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen