Hero Image

Strålar med ljus från miljontals solar

Galaxen M51
X-ray: NASA/CXC/Caltech/M. Brightman et al.; Optical: NASA/STScI )
Galaxen M51
Publicerad
2018-03-05
Uppdaterad
2018-03-15

I galaxen M51, har forskare med hjälp av data från Nasas rymdteleskop Chandra X-ray Observatory identifierat en ny ultraluminös röntgenkälla, ULX, som innehåller en neutronstjärna. Det ger oss nya ledtrådar om hur dessa objekt kan skina så starkt.


Neutronstjärnor har extremt hög densitet - en tesked skulle väga mer än en miljard ton, vilket är lika mycket som ett berg. Neutronstjärnornas intensiva dragningskraft drar omgivande materia från andra stjärnor. När denna materia faller mot neutronstjärnan värms det upp och lyser som röntgenstrålar. Ju mer materia som dras mot neutronstjärnan desto högre blir trycket, vilket gör att röntgenljuset blir så intensivt att den skjuter sig materian som kommer emot den. Detta fenomen kallar forskare för Eddington-gränsen.


Denna sammansatta bild av galaxen M51 innehåller röntgenbilder från Chandra (i lila) och optiska data från Hubble-teleskopet (i röd, grön och blå). Den nyligen upptäckta neutronstjärnan är märkt med en cirkel och överträffar Eddington-gränsen för en neutronstjärna.Här kan du läsa mer om upptäckter från Nasas rymdteleskop Chandra X-ray Observatory.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen