Hero Image

Så påverkas människokroppen i rymden

NASA
Publicerad
2018-03-01
Uppdaterad
2018-03-15

Scott och Mark Kelly är förutom enäggstvillingar dessutom amerikanska astronauter som båda har besökt den internationella rymdstationen ISS fyra gånger var. Enäggstvillingar är mycket intressanta att studera ur ett speciellt perspektiv – genom att jämföra deras hälsa kan man försöka förstå vad som sker med våra kroppar i rymden.


Genom att låta en av tvillingarna åka till ISS och låta den andra stanna på jorden kan forskare studera hur rymden påverkar människokroppen. Senare i år kommer amerikanska forskare publicera en rapport om hur Scott och Marks kroppar förändrats på olika sätt, men redan nu har de första resultaten presenterats:


  • Artärernas väggar blir tjockare i rymden

  • Influensavaccin verkar fungera lika bra på jorden som i rymden

  • Rymden gör oss eventuellt mer långsamma och exakta kognitivt

  • Rymden påverkar antagligen kroppsmassan negativt

  • Rymden kan påverka mikroorganismer i våra magar

  • Kromosomernas ändar förlängs

  • Inflammationsrisken är större i rymden

  • Genmutation är mer vanligt i rymden

  • Rymden påverkar antagligen kroppens förmåga att forma och modifiera protein

Läs mer om resultaten på Inquisitr

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen