Hero Image

Roboten Justin styrs av en astronaut i rymden

Publicerad
2018-03-12
Uppdaterad
2018-05-23

Astronauten Scott Tingle har ett ovanligt långdistansförhållande med roboten Justin. 400 kilometer ovanför jorden, uppe på den internationella rymdstationen, sitter Scott Tingle medan hans assistent, roboten Justin befinner sig nere på jordytan.

Genom experimentet "SUPVIS Justin" gav Scott Tingle roboten Justin kommandon som utförde arbeten på en solpanel i ett laboratorium i Tyskland. Ingenjörer på tyska DLR Institute of Robotics and Mechatronics har givit roboten nödvändig artificiell intelligens så att den kan utföra uppgifterna utan alltför detaljerade individuella kommandon. Roboten beskrivs som smart men att astronauten som styr den alltid har kontrollen.

Experimentet simulerade att roboten Justin arbetade på Mars med att inspektera och underhålla solpaneler. Roboten arbetade så autonomt som möjligt - uppgift för uppgift - och gav sedan astronauten ständig återkoppling inför nästa steg i arbetet.

Det här var ett viktigt steg närmare ett bemannat planetärt uppdrag där man samarbetar med robotar.  I ett framtida uppdrag skulle en astronaut kunna kretsa i bana runt en annan planet och därifrån beordra och styra ett team robotar med artificiell intelligens nere på planetens yta. På så sätt skulle astronauten inte behöva utsättas för riskerna som en landning medför.  

Här kan du läsa mer.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen