Hero Image

Arktis havsis rekordlåg i år igen

Publicerad
2018-03-27
Uppdaterad
2018-05-23

Havsisen i Arktis växte till sin årliga maximala utsträckning i mitten av mars. Den gick då till historien som den näst lägsta nivån sedan satellitmätningarna startade. De fyra lägsta mätningarna har alla skett under de fyra senaste åren, och den långa trenden av minskade havsisar fortsatte därmed enligt forskare vid Nasa och National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Årets maximala utsträckning av havsis i Arktis uppmättes till 448 000 kvadratkilometer - ett område större än Texas och Kalifornien tillsammans. Det ligger under den genomsnittliga maximal omfattning man uppmätt mellan åren 1981 - 2010.

För att fortsatt studera detta planerar Nasa att skicka upp den nya satelliten ICESat-2, Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-2, i september i år. Den ska kontinuerligt övervaka hur Arktis isar förändras.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen