Hero Image

Se Curiositys fantastiska panoramabild från Mars

Publicerad
2018-02-05
Uppdaterad
2018-03-15

Nasa landade farkosten Curiosity på Mars år 2012. Sedan dess har den färdats över 80 kilometer inuti Gale Crater. Nu har Curiosity tagit en otrolig panoramabild där man kan se hela dess färdväg.


Läs mer på Nasas sajt.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen