Hero Image

Kan laser lösa problemet med rymdskrot?

ESA
Publicerad
2018-01-16
Uppdaterad
2018-03-15

Rymdskrot är ett stort problem för kommande rymdprojekt. Faktum är att ingen riktigt vet hur man ska lösa detta problem. Det finns förslag om att man ska försöka fånga in skrot i stora nät, men nu har kinesiska forskare kommit med ett nytt förslag: att skjuta sönder skrot med laser.


I artikeln föreslår forskarna att man ska skjuta sönder skrot som är under 10 centimeter under två minuter med 20 ljusstrålar per sekund. Artikeln säger dock ingenting om hur dessa rymdlasrar skulle fungera eller hur de ska konstrueras.


Läs mer på Newsweek och Engadget.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen