Hero Image

Sentinel-5P följer jordens luftkvalitet

Publicerad
2017-12-06
Uppdaterad
2018-03-15

Vi har länge vetat att stora luftföroreningar är dåliga för jorden och de organismer som lever här. Med satelliten Sentinel-5P kommer vi snart ha ännu bättre koll på exakt var och när utsläppen sker. Satelliten sändes upp i oktober 2017 och nu börjar de första mätningarna komma.


Satelliten ingår i EU:s Sentinelprogram och har utvecklats av den europeiska rymdorganisationen Esa och Nederländerna. Satellitens uppgift är bland annat att mäta luftkvalitet, ozonlager och UV-strålning. Sentinel-5P kan mäta 2 600 kilometer i bredd, vilket gör att hela jorden kan kartläggas på 24 timmar.


Läs mer på Esas sajt.


 


Förklaring till videon: rött är höga halter och blått är låga halter av koldioxid.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen