Hero Image

När neutronstjärnor krockar

NASA Goddard Space Flight Center/CI Lab.
Publicerad
2017-12-22
Uppdaterad
2018-03-15

Den här illustrationen visar ett enormt rosa moln av skräp och damm som uppstår strax innan två neutronstjärnor kolliderar. Det är bara i en sådan här krock som de allra tyngsta grundämnena som guld och platina kan bildas. Det kan då vara i så stora mängder som hundratals gånger jordens vikt. Den här kollisionen skedde i galaxen NGC 4993 som ligger 130 miljoner ljusår från jorden i konstellationen Hydra.


Och med den här rosa snöbollen vill vi passa på att hälsa er alla en riktigt god helg och gott nytt år!

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen