Hero Image

Fyra nya svenska lag i Rexus/Bexus-programmet

Rexus/Bexus
Publicerad
2017-12-20
Uppdaterad
2018-03-15

Inom det svensk-tyska programmet Rexus/Bexus som genomförs i samarbete med Esa får universitetsstuderande i Esas medlems- och samarbetsländer möjligheten att sända upp egna experiment på ballonger och sondraketer från rymdbasen Esrange i Kiruna. Uttagningen 2018 blev mycket lyckad för Sverige eftersom fyra av 17 nya lag är svenska. Så många svenska lag har aldrig tidigare varit med samtidigt.


Bexus är ballongdelen av programmet. Gondolen är ca 1.2 x 1.2 x 0.9 meter stor och kan flyga experiment med en totalvikt på 30-100 kg. Vikten påverkar hur högt ballongen kan nå, vanligtvis blir det ca 23-33 km. Flygtider är ca 1-5 timmar


Rexus är raketdelen av programmet. Raketen kan ta ungefär 30 kilo experimentutrustning till ca 78-93 kilometers höjd –  mycket nära den höjd (100 km)  som man brukar definiera som atmosfärens gräns och där rymden börjar. Flygningen tar ungefär tre minuter.Här är de svenska experiment som kommer genomföras 2018:


  • LODESTAR (high aLtitude experiment On cosmic raDiation inducEd defectS in CIGS solar cells wiTh high precision meAsuRements) från Uppsala universitet.

  • TUBULAR (Alternative AirCore Atmospheric Trace Gas Sampling) från Luleå tekniska universitet.

  • BESPIN (Balloon Ejection Student Prototype Investigation) from Luleå tekniska universitet.

  • PRIME (Plasma measuRements wIth Micro Experiment) från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
     

Läs mer om 2018 års uttagning hos Esa eller på Rexus/Bexus sajt.

 
 
 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen