Hero Image

Två galaxer i kosmisk knut

ESA/Hubble & NASA.
Publicerad
2017-11-07
Uppdaterad
2018-03-15

Så här ser det ut när två galaxer krockar och slås ihop till en. Bilden är tagen av rymdteleskopet Hubble och visar hur galaxen NGC 2623 har fått sin ovanliga form, som en kosmisk knut.


Det våldsamma mötet mellan galaxerna, 250 miljoner ljusår från jorden, medförde att gasmoln inuti galaxerna pressades ihop vilket resulterade i bildandet av långa svansar av stjärnor som sträcker sig ut från centrum. Mellan svansarnas tippar är det hela 50 000 ljusår!


 


 


 


 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen