Hero Image

Sköldpaddor spåras med hjälp av isotoper och satelliter

NASA/Troy Cryder
Publicerad
2017-11-28
Uppdaterad
2018-03-15

Varje år tar sig tusentals havssköldpaddor till Alagadi, en strand på Cyperns nordkust. Sköldpaddorna kommer från olika foderområden runt om i världen och de allra flesta har färdats hundratals mil. Tidigare har forskare använt satellitspårning för att identifiera sköldpaddans mest populära matningsområden. Men när forskare i Exeter mätte isotopförhållandena för avelssköldpaddor på Cypern, identifierade de en ny signatur som de inte kunde härleda.


För att spåra sköldpaddorna lånade därför forskarna en teknik från sina kollegor inom rättsmedicin. De mätte så kallade "stabila isotopförhållanden" och kunde med hjälp av denna metod avgöra varifrån sköldpaddorna på Cypern kommit ifrån. Förhållandena som mätts visade sig överraskande konsekvent, vilket tyder på att de flesta sköldpaddor fortsätter att återvända till samma foderplats år efter år.


Genom att använda en kombination av denna isotopanalys och satellitspårning kan mer tillförlitliga data tas fram, och forskarna tror att det här i framtiden kan vara ett framgångsrikt sätt för att spåra och bevara sårbara sköldpaddsarter.


 


 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen