Hero Image

Satelliten SEAM nådde inte omloppsbana

KTH.
Publicerad
2017-11-29
Uppdaterad
2018-03-15

Satelliten SEAM, Small Explorer for Advanced Missions, lyfte igår ombord på raketen Soyuz-2-1b från Vostochny Cosmodrome i Ryssland. Tyvärr nådde satelliten aldrig omloppsbana.


SEAM är ett samarbetsprojekt där KTH har haft en ledande roll tillsammans med företag från Danmark, Italien, Tyskland, Ukraina och Ungern. Det var tänkt att SEAM skulle mäta magnetfält och elektromagnetiska vågor på 600 kilometers höjd. Data från dessa mätningar skulle sedan användas för forskning om jordens närmaste omgivning, exempelvis norrsken och strålningsbälten.


Här kan du läsa mer. 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen